RADA PROGRAMOWA
 

Przewodniczący:

dr hab. Krzysztof Stereńczak, prof. IBL


 

Członkowie:

prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki

mgr Michał Graczyk

prof. dr hab. Andrzej Grzywacz

prof. dr hab. Jarosław Socha

dr Janusz Dawidziuk

prof. dr hab. Roman Jaszczak

dr hab. Emilia Janeczko, prof. SGGW

mgr inż. Jan Tabor

mgr inż. Krzysztof Rostek

mgr inż. Jacek Przypaśniak

dr hab. Adam Kaliszewski, prof. IBL

 

KOMITET ORGANIZACYJNY
 
Przewodniczący:

mgr Marta Siebyła

 

 

Członkowie:

dr inż. Joanna Szewczykiewicz

dr hab. Adam Kaliszewski, prof. IBL