INSTYTUT BADAWCZY LEŚNICTWA
ul. Braci Leśnej 3
Sękocin Stary
05-090 RASZYN
tel. 22 7150 300, 22 7150 301 - centrala
tel. 22 7150 305 - portiernia (całą dobę)
fax 22 7200 397
http://ckw.waw.pl/
https://www.ibles.pl/web/ckw