IBL
X Sesja Zimowej Szkoły Leśnej

20
mar
2018

W dniach 13–15 marca 2018 r. odbyła się X Sesja Zimowej Szkoły Leśnej przy Instytucie Badawczym Leśnictwa, której współorganizatorem była Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych. Tegoroczna edycja nosiła tytuł: „Współczesne problemy komunikacji społecznej i edukacji w leśnictwie”.

Uczestnicy X Sesji Zimowej Szkoły Leśnej przy IBL

   W tegorocznej Sesji wzięło udział 260 osób reprezentujących m.in.: Ministerstwo Środowiska, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, ośrodki uniwersyteckie i instytuty badawcze. Spośród gości zagranicznych referaty wygłosili: Profesor Marek Turčáni z Uniwersytetu Przyrodniczego w Pradze (Czechy), Marko Lovrić z Europejskiego Instytutu Leśnego (Finlandia), Peter Balogh i Milan Sarvaš z Narodowego Centrum Leśnego w Zwoleniu (Słowacja), Profesor Gerhard Oesten z Instytutu Ekonomiki Leśnictwa Uniwersytetu we Fryburgu (Niemcy), Pat Neville reprezentujący koncern Coillte (Irlandia), Salvatore Martire z Europejskiego Stowarzyszenia Lasów Państwowych - EUSTAFOR oraz Profesor Bastian Kaiser z Wyższej Szkoły Leśnej w Rothenburgu (Niemcy).

Obrady X edycji Szkoły zostały poprzedzone sygnałami myśliwskimi odegranymi przez zespół trębaczy myśliwskich AKTEON z SGGW w Warszawie

  W Zimowej Szkole Leśnej udział wzięło wielu znamienitych gości, spośród których należy wymienić m.in.: Przewodniczącego Rady Naukowej Leśnictwa i Rady Naukowej IBL prof. dr. hab. Janusza Sowę, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska Pana Sławomira Mazurka, Zastępcę Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych ds. Ekonomicznych dr. inż. Krzysztof Janeczko, Dyrektora Departamentu Leśnictwa w Ministerstwie Środowiska dr. Jacka Krawczyka, Dyrektora Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych Pana Sławomira Trzaskowskiego, Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie dr. inż. Benedykta Roźmiarka, Dyrektora Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej dr. inż. Janusza Dawidziuka wraz ze współpracownikami z Zarządu i oddziałów, Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego Pana Mirosława Markowskiego, Przewodniczącego Zarządu Głównego SITLiD prof. dr. hab. Piotra Paschalisa-Jakubowicza i Przewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Leśnego prof. dr. hab. Andrzeja Grzywacza.

W imieniu Ministra Środowiska głos zabrał wiceminister Pan Sławomir Mazurek, Podsekretarz Stanu

W imieniu Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych głos zabrał Pan dr inż. Krzysztof Janeczko, Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Ekonomicznych

   W tegorocznej Sesji uczestniczyli dyrektorzy, zastępcy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych z całego kraju wraz ze współpracownikami oraz nadleśniczowie i pracownicy nadleśnictw. Najliczniejszą grupę słuchaczy Szkoły stanowili edukatorzy leśni reprezentujący zatrudnieni w nadleśnictwach, Leśnych Kompleksach Promocyjnych i izbach edukacji leśnej. Na Sesję przybyli również członkowie honorowi Rady Naukowej IBL: prof. dr hab. Alojzy Kowalkowski, prof. dr hab. Tomasz Wodzicki i dr hab. Kazimierz Zajączkowski.

X Sesję Zimowej Szkoły Leśnej otworzył prof. dr hab. Jacek Hilszczański, Dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa 

   Witając przybyłych na jubileuszową Sesję ZSL prof. dr hab. Jacek Hilszczański, Dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa w imieniu wszystkich zebranych serdecznie podziękował pomysłodawcy Zimowej Szkoły Leśnej Profesorowi dr. hab. Andrzejowi Klockowi, za trud włożony w 10 lat pracy w Komitecie Organizacyjnym ZSL przy ustalaniu tematyki kolejnych sesji i opracowywaniu wniosków.

Prof. dr hab. Jacek Hilszczański przekazał wyrazy wdzięczności od wszystkich uczestników Zimowej Szkoły Leśnej jej pomysłodawcy Prof. dr. hab. Andrzejowi Klockowi

   W trakcie trzech dni obrad 56 autorów wygłosiło 31 referatów i doniesień oraz dwa wystąpienia inauguracyjne, w trzech blokach tematycznych:

Blok I: Współczesne wyzwania edukacji leśnej;

Blok II: Stan i perspektywy rozwoju nauk i szkolnictwa leśnego;

Blok III: Komunikacja leśników ze społeczeństwem.

   Po wystąpieniach inauguracyjnych przedstawicieli Ministerstwa Środowiska i Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych blok tematyczny „Współczesne wyzwania edukacji leśnej" rozpoczął Marek Turčáni z Uniwersytetu Przyrodniczego w Pradze (Czechy) referatem pt. „Wyzwania stojące przed nauką i edukacją leśną".

Prof. Marek Turčáni z Uniwersytetu Przyrodniczego w Pradze (Czechy)

   Kształcenie edukatorów leśnych omówiła dr inż. Magdalena Frączek z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Dr inż. Magdalena Frączek z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

   Referat pt. „Etyka i prawda w komunikacji społecznej" wygłosił ks. dr hab. Stanisław Ormanty z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Ks. dr hab. Stanisław Ormanty – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

   Współczesne treści i metody edukacji leśnej omówili: Pan Wiktor Naturski, Prezes Stowarzyszenia Edukatorów Leśnych i Pani Magdalena Stępińska z Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych.

Pan Wiktor Naturski – Prezes Stowarzyszenia Edukatorów Leśnych

Pani Magdalena Stępińska z Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych

   Wkład Polskiej Akademii Nauk w rozwój nauk leśnych omówił prof. dr hab. Andrzej Grzywacz.

Prof. dr hab. Andrzej Grzywacz z Polskiej Akademii Nauk

   W bloku II zatytułowanym „Stan i perspektywy rozwoju nauk i szkolnictwa leśnego" przedstawiono 9 prezentacji. Referat wprowadzający pt. „Potencjał nauk leśnych w Europie" wygłosił Pan Marko Lovrić z Europejskiego Instytutu Leśnego (Finlandia).

Marko Lovrić z Europejskiego Instytutu Leśnego

   Kształcenie zawodowe w sektorze leśnym na Słowacji omówił Pan Peter Balogh z Narodowego Centrum Leśnego w Zwoleniu (Słowacja).

Pan Peter Balogh z Narodowego Centrum Leśnego w Zwoleniu

   Stan i perspektywy rozwoju średniego szkolnictwa leśnego omówił dr inż. Piotr Marciniak, dyrektor Technikum Leśnego w Tucholi.

Dr inż. Piotr Marciniak, dyrektor Technikum Leśnego w Tucholi

  Problematykę rozwoju sektora leśno-drzewnego w świetle rozwoju szkolnictwa wyższego przedstawił dr inż. Arkadiusz Gruchała ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz rozwoju badań leśnych dr inż. Krzysztof Stereńczak z Instytutu Badawczego Leśnictwa.

Dr inż. Arkadiusz Gruchała z Wydziału Leśnego SGGW

Dr inż. Krzysztof Stereńczak z Instytutu Badawczego Leśnictwa

   Rolę stowarzyszeń w upowszechnianiu wiedzy leśnej omówili prof. dr hab. Tomasz Borecki – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Lasu oraz dr inż. Jan Łukaszewicz reprezentujący Polskie Towarzystwo Leśne.

Prof. dr hab. Tomasz Borecki, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Lasu

Dr inż. Jan Łukaszewicz, Sekretarz ZG Polskiego Towarzystwa Leśnego

   Edukację i komunikację w leśnictwie przedstawił prof. dr hab. Piotr Paschalis-Jakubowicz, Przewodniczący ZG Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa.

Prof. dr hab. Piotr Paschalis-Jakubowicz, Przewodniczący ZG SITLiD

   O możliwościach i efektach finansowania edukacji leśnej omówiła Pani Katarzyna Zaczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pani Katarzyna Zaczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

   Edukację leśną w kontekście założeń nowej podstawy programowej omówiła Pani Ilona Mrowińska z Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich (RDLP w Zielonej Górze).

Pani Ilona Mrowińska zOśrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich

   Najwięcej referatów i doniesień, bo aż 19, wygłoszono w III bloku tematycznym poświęconym „Komunikacji leśników ze społeczeństwem".

   Referat wprowadzający w tym bloku tematycznym pt. „Komunikacja w państwowych organizacjach leśnych" wygłosił Profesor Gerhard Oesten z Uniwersytetu we Fryburgu (Niemcy).

Profesor Gerhard Oesten z Uniwersytetu we Fryburgu

   Z kolei rolę mediów w komunikacji leśników ze społeczeństwem  omówił Pan Pat Neville reprezentujący koncern Coillte z Irlandii.

Pan Pat Neville reprezentujący koncern Coillte z Irlandii

   Wyzwania i doświadczenia wynikające z kluczowych zmian w polityce Unii Europejskiej w kontekście promocji leśnictwa przedstawił Pan Salvatore Martire z Europejskiego Stowarzyszenia Lasów Państwowych (EUSTAFOR).

Pan Salvatore Martire z Europejskiego Stowarzyszenia Lasów Państwowych (EUSTAFOR)

   Referat pt. "Historia i przyszłość edukacji leśnej w Europie" wygłosił Profesor Bastian Kaiser z Wyższej Szkoły Leśnej w Rothenburgu (Niemcy).

Profesor Bastian Kaiser z Wyższej Szkoły Leśnej w Rothenburgu

   Natomiast najlepsze praktyki z zakresu public relation w leśnictwie omówił Pan Milan Sarvaš z Narodowego Centrum Leśnego w Zwoleniu (Słowacja).

Pan Milan Sarvaš z Narodowego Centrum Leśnego w Zwoleniu

   „Poszukiwanie metod zwiększenia zasięgu i efektywności edukacji leśnej społeczeństwa w RDLP w Krakowie" omówili Panowie: Paweł Byrtek z Nadleśnictwa Krzeszowice i Mateusz Albrycht z Nadleśnictwa Miechów.

Panowie: Paweł Byrtek z Nadleśnictwa Krzeszowice i Mateusz Albrycht z Nadleśnictwa Miechów

   O zastosowaniu metody warsztatowej w ramach edukacji leśnej na przykładzie „Nocy Motyli" w Nadleśnictwie Antonin omówił pracownik nadleśnictwa Pan Waldemar Blaźniak.

Pan Waldemar Balźniak z Nadleśnictwa Antonin

   Innowacyjną metodę edukacyjną – aplikację mobilną „Ścieżka Antonin" w rezerwacie Wydymacz w Nadleśnictwie Antonin omówiła Pani Klaudyna Jędrasiewicz.

Pani Klaudyna Jędrasiewicz z Nadleśnictwa Antonin

   Dni Różnorodności Biologicznej w Nadleśnictwie Polanów jako wszechstronną formę edukacji społeczeństwa i narzędzie rozwoju oraz promocji nauk leśnych omówił Pan dr inż. Tomasz Kurek z Nadleśnictwa Polanów.

Pan dr inż. Tomasz Kurek, Inżynier Nadzoru w Nadleśnictwie Polanów (RDLP w Szczecinku)

Uczestnicy trzeciego dnia Zimowej Szkoły Leśnej

   Ostatni, trzeci dzień X Sesji Zimowej Szkoły Leśnej rozpoczął się wygłoszeniem referatu pt. „Wyzwania i perspektywy rozwoju komunikacji społecznej w Lasach Państwowych" przez Panią Annę Malinowską, Rzecznika Prasowego Lasów Państwowych.

Pani Anna Malinowska, Rzecznik Prasowy Lasów Państwowych (DGLP)

   O efektywności zajęć w obiektach edukacji leśnej na przykładzie Lasów Państwowych i Instytutu Badawczego Leśnictwa mówiła Pani Anna Pikus, Naczelnik Wydziału Społecznych Funkcji Lasu DGLP.

Pani Anna Pikus, Naczelnik Wydziału Społecznych Funkcji Lasu DGLP

   Uzupełnieniem referatu było wystąpienie Artura Sawickiego, który przedstawił efektywność zajęć na przykładzie Festiwalu Nauki i „Dnia dla Szkół" organizowanego od trzech lat w Białowieży.

Artur Sawicki z Działu Informacji Naukowej i Promocji IBL

   Sposoby „Kreowania wizerunku leśnika i współczesnego leśnictwa przez środki masowego przekazu" przedstawił Pan Adam Łaszyn z Alert Media Communications.

Pan Adam Łaszyn z Alert Media Communications

   O „Roli mediów społecznościowych w kształtowaniu świadomości i postaw wobec leśnictwa" mówił Pan Bartłomiej Rak z firmy „Socjomania".

Pan Bartłomiej Rak z firmy „Socjomania"

   Współczesne postrzeganie łowiectwa przedstawili Pani Diana Piotrowska – rzecznik prasowy Polskiego Związku Łowieckiego oraz Pan Bogdan Balik z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

Pani Diana Piotrowska, rzecznik prasowy Polskiego Związku Łowieckiego

Pan Bogdan Balik z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych

   Kolejny referat był poświęcony polskim czasopismom leśnym, w kontekście stanu obecnego i strategii ich rozwoju. Dr inż. Joanna Szewczykiewicz, kierownik Działu Informacji Naukowej i Promocji IBL przedstawiła czasopisma naukowe wydawane przez Instytut Badawczy Leśnictwa – „Leśne Prace Badawcze" i „Folia Forestalia Polonica. Series A - Forestry", Pan Artur Rutkowski, redaktor naczelny prasy leśnej wydawanej przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych przedstawił tą tematykę na przykładzie „Głosu Lasu", a na przykładzie dwutygodnika „Las Polski" jego redaktor naczelna Pani Urszula Zubert.

Dr inż. Joanna Szewczykiewicz, kierownik Działu Informacji Naukowej i Promocji IBL

Pan Artur Rutkowski , redaktor naczelny Prasy Leśnej (CILP) 

Pani Urszula Zubert , redaktor naczelna "Lasu Polskiego"

   Doniesienie pt. „Edukacja leśna w mediach społecznościowych – stan obecny i perspektywy" przedstawił Pan Radosław Lewoń z Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej w Hajnówce.

Pan Radosław Lewoń z Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej w Hajnówce

   Doniesienie pt. „Las i leśnicy w oczach społeczeństwa – co wpływa na wizerunek Lasów Państwowych i leśników – badania sondażowe w województwie wielkopolskim" wygłosiła Pani Małgorzata Krokowska-Paluszak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Pani Małgorzata Krokowska-Paluszak z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

   Referatem zamykającym X Sesję Zimowej Szkoły Leśnej była prezentacja pt. „Edukacja na rzecz etyki środowiskowej na terenach leśnych – idea Leave No Trace" przedstawiona przez Pana dr Przemysława Płoskonka ze Stowarzyszenia Polska Szkoła Surwiwalu.

Dr  Przemysław Płoskonka ze Stowarzyszenia Polska Szkoła Surwiwalu

   X Sesji Zimowej Szkoły Leśnej towarzyszył Kiermasz Wydawnictw, na którym swoją ofertę zaprezentowały: Oficyna Wydawnicza MULTICO, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy LP w Bedoniu, Nadleśnictwo Polanów i Instytut Badawczy Leśnictwa.

Oferta wydawnicza Oficyny Wydawniczej MULTICO

Stoisko wydawnictw Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych

Stoisko Nadleśnictwa Polanów w ramach Kiermaszu Wydawnictw towarzyszącego X sesji ZSL odwiedził dr hab. Rafał Paluch, Kierownik Zakładu Lasów Naturalnych IBL w Białowieży

Stoisko wydawnictw Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego LP w Bedoniu. Od lewej: Pani Elżbieta Trzonek i Pani Urszula Ploska

Stoisko Instytutu Badawczego Leśnictwa . Od lewej: Pani Anna Tylman, Pan Przemysław Szmit i Pani Danuta Lotz (Dział Informacji Naukowej i Promocji)

Podczas Zimowej Szkoły Leśnej można było zwiedzić wystawę artystyczno-przyrodniczą pt. "Liść małe dzieło sztuki", na której wyeksponowano prace autorstwa Pana Huberta Ogara z Nadleśnictwa Marcule  oraz Pani Grażyny Głuch z IBL

Wnioski z trzydniowych obrad przedstawił dr inż. Adam Kaliszewski z Komitetu Organizacyjnego ZSL, natomiast podsumowania X edycji Zimowej Szkoły Leśnej dokonał Dyrektor IBL, prof. dr hab. Jacek Hilszczański, który jednocześnie zachęcił zebranych do przesyłania wniosków i spostrzeżeń na temat dziesiątej Sesji, jak również propozycji tematycznych przyszłorocznej edycji Szkoły.

Dr inż. Adam Kaliszewski z Komitetu Organizacyjnego ZSL

   Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami referatów wygłoszonych podczas tegorocznej Zimowej Szkoły Leśnej i WNIOSKÓW (PDF) zamieszczonymi na stronie pod adresem http://www.zsl.ibles.pl oraz obejrzenia zdjęć w FOTOGALERII.

   Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesyłanie propozycji WNIOSKÓW oraz tematyki kolejnej – XI sesji Zimowej Szkoły Leśnej na adres szkolazimowa@ibles.waw.pl do dnia 13 kwietnia 2018 roku.

 

Opr. mgr inż. Artur Sawicki

Zdjęcia: Leszek Kruczek, Artur Sawicki

Informacja Naukowa i Promocja

REFERATY (PDF)

Blok I: Współczesne wyzwania edukacji leśnej

Wyzwania stojące przed nauką i szkolnictwem leśnym (Marek Turčáni – Uniwersytet Przyrodniczy w Pradze, Czechy)

Kształcenie edukatorów leśnych (Magdalena Frączek – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)

Współczesne treści i metody edukacji leśnej (Wiktor Naturski – Stowarzyszenie Edukatorów Leśnych)

Wkład Polskiej Akademii Nauk w rozwój nauk leśnych (Andrzej Grzywacz – Polska Akademia Nauk)

Blok II: Stan i perspektywy rozwoju nauk i szkolnictwa leśnego

Potencjał nauk leśnych w Europie (Marko Lovrić – Europejski Instytut Leśny, Finlandia)

Kształcenie zawodowe w sektorze leśnym na Słowacji (Peter Balogh, Narodowe Centrum Leśne, Zwoleń, Słowacja)

Stan i perspektywy rozwoju średniego szkolnictwa leśnego (Jacek Krawczyk – Ministerstwo Środowiska)

Sektor leśno-drzewny w świetle rozwoju szkolnictwa wyższego (Henryk Żybura, Arkadiusz Gruchała – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

Sektor leśno-drzewny w świetle rozwoju badań leśnych (Jacek Hilszczański, Krzysztof Stereńczak – Instytut Badawczy Leśnictwa)

Rola stowarzyszeń w upowszechnianiu wiedzy leśnej (Tomasz Borecki, Andrzej Kawalec – Towarzystwo Przyjaciół Lasu)

Rola stowarzyszeń w upowszechnianiu wiedzy leśnej (Jan Łukaszewicz – Polskie Towarzystwo Leśne)

Edukacja i komunikacja w leśnictwie (Piotr Paschalis-Jakubowicz – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa)

Możliwości i efekty finansowania edukacji leśnej (Roman Wójcik, Katarzyna Zaczek – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)

 

Blok III: Komunikacja leśników ze społeczeństwem

Komunikacja w państwowych organizacjach leśnych (Gerhard Oesten - Uniwersytet we Fryburgu, Niemcy)

Rola mediów w komunikacji leśników ze społeczeństwem (Pat Neville – koncern Coillte, Irlandia)

Promocja leśnictwa: wyzwania i doświadczenia wynikające z kluczowych zmian w polityce Unii Europejskiej (Salvatore Martire – Europejskie Stowarzyszenie Lasów Państwowych - EUSTAFOR)

Historia i przyszłość edukacji leśnej w Europie (Bastian Kaiser – Wyższa Szkoła Leśna w Rothenburgu, Niemcy)

Public relation w leśnictwie – najlepsze praktyki (Milan Sarvaš – Narodowe Centrum Leśne, Zwoleń, Słowacja)

Poszukiwanie metod zwiększenia zasięgu i efektywności edukacji leśnej społeczeństwa w RDLP Kraków (Paweł Byrtek - Nadleśnictwo Krzeszowice, Mateusz Albrycht - Nadleśnictwo Miechów)

„Noc Motyli" w Nadleśnictwie Antonin – zastosowanie metody warsztatowej w ramach edukacji leśnej (Waldemar Blaźniak - Nadleśnictwo Antonin, Mirosław Maciąg - Nadleśnictwo Gniezno)

Innowacyjna metoda edukacyjna – aplikacja mobilna „Ścieżka Antonin" w rezerwacie Wydymacz w Nadleśnictwie Antonin (Klaudyna Jędrasiewicz, Michał Duszyński – Nadleśnictwo Antonin)

Dni Różnorodności Biologicznej w Nadleśnictwie Polanów jako wszechstronna forma edukacji społeczeństwa i narzędzie rozwoju oraz promocji nauk leśnych (Jacek Todys, Joanna Dominik, Iwona Kujawska, Tomasz Kurek – Nadleśnictwo Polanów)

Efektywność zajęć w obiektach edukacji leśnej (Anna Pikus – Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Aleksandra Piasecka – Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Grażyna Głuch – Instytut Badawczy Leśnictwa)

Efektywność zajęć w obiektach edukacji leśnej (Artur Sawicki – Instytut Badawczy Leśnictwa)

Kreowanie wizerunku leśnika i współczesnego leśnictwa przez środki masowego przekazu (Adam Łaszyn – Alert Media Communications)

Rola mediów społecznościowych w kształtowaniu świadomości i postaw wobec leśnictwa (Bartłomiej Rak – Socjomania)

Współczesne postrzeganie łowiectwa (Diana Piotrowska – Polski Związek Łowiecki)

Współczesne postrzeganie łowiectwa (Bogdan Balik – Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych)

Polskie czasopisma leśne – stan obecny i strategia rozwoju (Joanna Szewczykiewicz – Instytut Badawczy Leśnictwa)

Polskie czasopisma leśne – stan obecny i strategia rozwoju (Artur Rutkowski - Głos Lasu)

Polskie czasopisma leśne – stan obecny i strategia rozwoju (Urszula Zubert – Las Polski)

Edukacja leśna w mediach społecznościowych – stan obecny i perspektywy (Radosław Lewoń, Ewa Pirożnikow – Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce)

Las i leśnicy w oczach społeczeństwa – co wpływa na wizerunek Lasów Państwowych i leśników – badania sondażowe w województwie wielkopolskim (Małgorzata Krokowska-Paluszak, Adrian Łukowski, Maciej Skorupski - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Arkadiusz Gruchała - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)

Edukacja na rzecz etyki środowiskowej na terenach leśnych – idea Leave No Trace (Przemysław Płoskonka – Stowarzyszenie Polska Szkoła Surwiwalu)

TAGI: zsl edukacja ibl zimowa szkoła leśna