IX Sesja Zimowej Szkoły Leśnej przy IBL pt. „Wyzwania leśnictwa wobec zachodzących zmian w środowisku przyrodniczym, oczekiwań społecznych, uwarunkowań ekonomicznych i prawnych"
Sękocin Stary, 14 - 16 marca 2017 r.

DZIEŃ 1 (wtorek, 14 marca 2017 r.)
09.00 - 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 - 10.10 Powitanie

Blok I: Wyzwania leśnictwa wynikające ze zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym
10.10 - 10.40 Leśnictwo w obliczu globalnych zmian środowiska przyrodniczego(Jan Szyszko – Ministerstwo Środowiska)
10.40 - 11.10 Leśne Gospodarstwa Węglowe(Konrad Tomaszewski - Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych)
11.10 - 11.40 Ochrona lasu a ochrona przyrody(Andrzej Grzywacz, Ewa Referowska-Chodak – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
11.40 - 12.10 W poszukiwaniu perpsektywicznej koncepcji ochrony lasu(Andrzej Szujecki – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Kazimierz Szabla – Polskie Towarzystwo Leśne)

12.10 - 13.00 Dyskusja
13.00 - 14.00 Obiad (IBL)

Blok II: Rola leśnictwa w świetle oczekiwań społecznych
14.00 - 14.30 Wycena ekonomiczna i jej ograniczenia w praktyce gospodarowania(Jerzy Śleszyński – Uniwersytet Warszawski)
14.30 - 15.00 Skala podaży i popytu oraz wartościowanie publicznych funkcji lasu(Tomasz Żylicz – Uniwersytet Warszawski)
15.00 - 15.30 Nowe kierunki marketingu leśnych usług ekosystemowych(Bernhard Wolfslehner – Biuro Regionalne Europejskiego Instytutu Leśnego w Wiedniu, Austria)

15.30 - 16.00 Przerwa na kawę

16.00 - 16.30 Badanie konfliktów, propozycje rozwiązań: społeczne aspekty lasów i leśnictwa(Camilla Sandström – Uniwersytet w Umea, Szwecja)
16.30 - 17.00 Oczekiwania społeczne a cele gospodarki leśnej na przykładzie Beskidu Śląskiego i Żywieckiego(Kazimierz Szabla – Polskie Towarzystwo Leśne, Stanisław Małek – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
17.00 - 17.15 Wybrane problemy gospodarki leśnej w lasach niepaństwowych w świetle najnowszych zmian prawnych(Marek Geszprych - Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszklanictwa w Warszawie)
17.15 - 17.30 Uwarunkowania prawne wykonywania gospodarki leśnej w kontekście wyzwań leśnictwa wobec zachodzących zmian w środowisku przyrodniczym i oczekiwań społecznych(Ewa Czech – Uniwersytet w Białymstoku)

17.30 - 18.00 Dyskusja
19.00 - 23.00 Uroczysta kolacja (Centrum Szkoleniowe Falenty)

DZIEŃ 2 (środa, 15 marca 2017 r.)
Blok III: Wyzwania wobec rozwiązań organizacyjno-funkcjonalnych i prawnych gospodarstwa leśnego
09.00 - 09.30 O formach prawnych i organizacyjnych lasów państwowych w Niemczech(Gerhard Oesten – Uniwersytet w Fryburgu, Niemcy)
09.30 - 10.00 Państwowe gospodarstwo leśne jako przedsiębiorstwo(Juha Mäkinen – Spółka Akcyjna Metsähallitus, Finlandia)
10.00 - 10.30 Motywy i kierunki reformy państwowego gospodarstwa leśnego – od jednostki budżetowej do przedsiębiorstwa(Klaus Merker – Prezydent Lasów Dolnej Saksonii, Niemcy)

10.30 - 11.00 Przerwa na kawę

11.00 - 11.30 Zarządzanie zmianami w leśnictwie niemieckim – przekształcanie jednostek administracyjnych w państwowe przedsiębiorstwa leśne(Carsten Wilke - Niemieckie Towarzystwo Leśne, Niemcy)
11.30 - 12.30 Dyskusja
12.30 - 13.00 Przerwa na kawę

Blok IV: Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju leśnictwa
13.00 - 13.30 Kompleksowe rozwiązanie problemu wartościowania nieruchomości leśnych - koncepcja projektu rozwojowego Państwowego Gospodrstwa Leśnego Lasy Państwowe(Konrad Tomaszewski – Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych)
13.30 - 14.00 Majątek leśny i jego pochodzenie(Antoni Buraczewski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Piotr Grygier – Europejska Unia Leśników)
14.00 - 14.30 Kierunki i perspektywy rozwoju planowania finansowo-gospodarczego w Lasach Państwowych(Krzysztof Janeczko - Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Radomir Bałazy, Mariusz Ciesielski - Instytutu Badawczy Leśnictwa)

14.30 - 15.30 Dyskusja
15.30 - 16.30 Obiad (IBL)

16.30 - 17.00 Gospodarka leśna a wolny rynek(Hubert Szramka, Krzysztof Adamowicz – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
17.00 - 17.15 Marka Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe(Piotr Małż - Nadleśnictwo Maskulińskie)

17.15 - 18.30 Dyskusja

DZIEŃ 3 (czwartek, 16 marca 2017 r.)
Blok IV c.d.: Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju leśnictwa
09.30 - 10.00 Zakres i przedmiot mechanizmów rynkowych w państwowym gospodarstwie leśnym(Stanisław Zając – Instytut Badawczy Leśnictwa, Artur Królicki - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie)
10.00 - 10.30 Kategorie wyników finansowych Lasów Państwowych, zasady ich ustalania oraz przeznaczenie(Janusz Kocel - Instytut Badawczy Leśnictwa, Andrzej Czerski - Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych)
10.30 - 11.00 Rola i znaczenie gospodarki leśnej w rozwoju lokalnym i regionalnym(Piotr Gołos - Instytut Badawczy Leśnictwa, Piotr Słoka - Nadleśnictwo Barycz)
11.00 - 11.15 Rozwój wskaźników zrónoważonej gospodarki leśnej dla potrzeb bioekonomii(Lyubov Andrushko - Politechnika Świętokrzyska)
11.15 - 11.30 Wzorce drzewostanów Beskidu Śląskiego oraz Żywieckiego na tle warunków siedliskowych(Jarosław Lasota, Ewa Błońska, Maciej Zwydak - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)

11.30 - 12.30 Dyskusja
12.30 - 13.00 Zakończenie
13.30 - 14.30 Obiad (Centrum Szkoleniowe Falenty )

Wnioski IX Sesji ZSL
Podsumowanie IX Sesji ZSL

Program IX Sesji ZSL