STRESZCZENIA

Zasady ogólne:
• streszczenie doniesienia w języku polskim nie powinno przekroczyć jednej strony A4, a w przypadku referatu dwóch stron A4, sformatowanych zgodnie z zasadami ogólnymi
• marginesy: górny 3 cm, lewy, prawy i dolny po 2,6 cm,
• krój pisma Times New Roman,

Tytuł streszczenia: pismo wyśrodkowane, pogrubione, stopień pisma 16 pkt; odstęp 12 pkt.
Autorzy: pismo wyśrodkowane, pogrubione, stopień pisma 12 pkt; nazwiska oddzielone przecinkami; odstęp 12 pkt.
Miejsce pracy (adres pocztowy instytucji oraz adresy e-mail autorów): pismo wyśrodkowane, stopień pisma 10 pkt, odstęp 12 pkt; adresy e-mail z tej samej domeny należy skrócić wg przykładu powyżej.
Treść streszczenia: stopień pisma 11 pkt; pisane od lewego marginesu; po akapicie odstęp 3 pkt.

Pobierz przykład

Streszczenie należy wysłać do organizatorów konferencji drogą mailową na adres szkolazimowa@ibles.waw.pl do dnia 10.01.2022 r.

REFERATY

 

Procedura recenzowania:

Monografia podlega procesowi recenzji przez dwóch niezależnych recenzentów wskazanych przez Radę Programową Zimowej Szkoły Leśnej.

Uregulowanie praw autorskich na zasadach Creative Commons :

Monografia jest wydawana przez Instytut Badawczy Leśnictwa na licencji Creative Commons. Szczegółowe informacje o Creative Commons znajdują się na stronie creativecommons.pl.

Zasady ogólne :

  • objętość referatu do 20 stron formatu A4
  • margines górny 3 cm, marginesy: lewy, prawy i dolny po 2,6 cm
  • krój pisma Times New Roman
  • nie numerować stron
  • tabele i ryciny powinny być włączone w tekst główny
  • ryciny powinny być przesłane także jako oddzielne pliki graficzne w formie edytowalnej (.xls, .xlsx, .pdf, .cdr, .ai)

 

Tytuł referatu: pismo wyśrodkowane, pogrubione, stopień pisma 16 pkt; odstęp 12 pkt.

Autorzy: pismo - kursywa, wyrównane do lewej, stopień pisma 12 pkt; nazwiska oddzielone przecinkami; odstęp 12 pkt.

Miejsce pracy (adres pocztowy instytucji oraz adresy e-mail autorów): pismo wyśrodkowane, stopień pisma 10 pkt, odstęp 12 pkt; adresy e-mail z tej samej domeny należy skrócić wg przykładu powyżej.

 

Dokument należy zapisać do pliku w formacie MS Word 97/2000/XP DOC, RTF lub OpenOffice Document. Nazwa pliku powinna zaczynać się od nazwiska głównego autora i powinna zawierać słowo kluczowe tematu referatu, np. kowalski-cyrograf.doc. Długość nazwy pliku nie powinna przekraczać 60 znaków.


Pobierz instrukcję

Referat należy wysłać do organizatorów konferencji drogą mailową na adres szkolazimowa@ibles.waw.pl do dnia 15.03.2022 r.

PREZENTACJE

 

Zasady ogólne:
•  nieprzekraczalny czas wystąpienia wynosi 20 minut
•  prezentację należy przygotować w programie Power Point (*.ppt lub *.pptx) w wersji Microsoft Office 2007 lub nowszej
•  prezentacja powinna być przygotowana w formacie 16:9  (PowerPoint 16:10),
•  plik z prezentacją należy nazwać zgodnie ze wzorem "Nazwisko_Imię_Tytuł prezentacji.ppt",
•  krój pisma Times New Roman,
•  wielkość tekstu powinna być duża, co najmniej 40 pkt aby uzyskać czytelność,
•  pierwsza strona prezentacji powinna zawierać:
Tytuł referatu: tekst wyśrodkowany, pogrubiony, czcionka 90 pkt,
Autora/-ów: nazwiska oddzielone przecinkami, tekst pogrubiony, czcionka 60 pkt,  odstęp wierszy 1 lub 1,15,
Afiliację: czcionka 40 pkt,
•  kolejne slajdy: wstęp, materiały i metody, wyniki, wnioski, ewentualnie inne.

 

Pobierz instrukcję