W trakcie aktualizacji.

STRESZCZENIA

Zasady ogólne:
• streszczenie doniesienia w języku polskim nie powinno przekroczyć jednej strony A4, a w przypadku referatu dwóch stron A4, sformatowanych zgodnie z zasadami ogólnymi
• marginesy: górny 3 cm, lewy, prawy i dolny po 2,6 cm,
• krój pisma Times New Roman,

Tytuł streszczenia: pismo wyśrodkowane, pogrubione, stopień pisma 16 pkt; odstęp 12 pkt.
Autorzy: pismo wyśrodkowane, pogrubione, stopień pisma 12 pkt; nazwiska oddzielone przecinkami; odstęp 12 pkt.
Miejsce pracy (adres pocztowy instytucji oraz adresy e-mail autorów): pismo wyśrodkowane, stopień pisma 10 pkt, odstęp 12 pkt; adresy e-mail z tej samej domeny należy skrócić wg przykładu powyżej.
Treść streszczenia: stopień pisma 11 pkt; pisane od lewego marginesu; po akapicie odstęp 3 pkt.

Pobierz przykład

Streszczenie należy wysłać do organizatorów konferencji drogą mailową na adres szkolazimowa@ibles.waw.pl do dnia 31.01.2020 r.
REFERATY

Zasady ogólne:
• objętość referatu do 20 stron formatu A4
• margines górny 3 cm, marginesy: lewy, prawy i dolny po 2,6 cm
• krój pisma Times New Roman
• nie numerować stron
• tabele i ryciny powinny być włączone w tekst główny
• ryciny powinny być przesłane także jako oddzielne pliki graficzne w formie edytowalnej (.xls, .xlsx, .pdf, .cdr, .ai)

Tytuł referatu: pismo wyśrodkowane, pogrubione, stopień pisma 16 pkt; odstęp 12 pkt.
Autorzy: pismo wyśrodkowane, pogrubione, stopień pisma 12 pkt; nazwiska oddzielone przecinkami; odstęp 12 pkt.
Miejsce pracy (adres pocztowy instytucji oraz adresy e-mail autorów): pismo wyśrodkowane, stopień pisma 10 pkt, odstęp 12 pkt; adresy e-mail z tej samej domeny należy skrócić wg przykładu powyżej.

Pobierz przykład

Dokument należy zapisać do pliku w formacie MS Word 97/2000/XP DOC, RTF lub OpenOffice Document. Nazwa pliku powinna zaczynać się od nazwiska głównego autora i powinna zawierać słowo kluczowe tematu referatu, np. kowalski-cyrograf.doc. Długość nazwy pliku nie powinna przekraczać 60 znaków. Referat należy wysłać do organizatorów konferencji drogą mailową na adres szkolazimowa@ibles.waw.pl